راهبند نگهبانی

راهبند

راه بند راهبند نگهبانی به تجهیزاتی گفته می شود که به صورت افقی به یک پایه متصل می باشد و دارای یک ارتفاع از زمین که در مکان های پر تردد در مسیر ورودی ادارات، کارخانجات، پاساژ ها، ایستگاه های راه آهن، مجتمع های بزرگ، عوارضی جاده ها، پارکینگ عمومی، کنترل ترافیک، انواع ارگان ها …

راهبند ادامه »